PCCA

หุ้น DOD: กับการซื้อ PCCA

ดู ดู ให้ดี มี มี ให้ดู ใครไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่พวกเรา เราไม่ให้ดู เย้ กลับมาโหมดสนุกๆปลายปี แม้บรรยากาศการลงทุนจะไม่ค่อยดีก็ตาม วันนี้ผมอยากจะลองมาวิเคราะห์  หุ้น DOD หรือ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)   หุ้น DOD กับดีลการซื้อ PCCA

Read More
UA-36576237-2