หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

หุ้น DTAC : เราจะไม่หยุด!!!

หลังจากหมดไอเดีย ในการเขียนเอง วันนี้ผมก็เลยลองหาสรุปจากนักวิเคราะห์

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางอุตสาหกรรม หรือ หุ้นบางตัวมีรายละเอียดซับซ้อน ทำให้การประเมินรายได้ทำได้ยาก

เช่น หุ้น DTAC 

Read More