หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

Archive March 5, 2019

GGC แจ๊คสัน: กับสินค้าคงคลังที่หายไป!!!

หลังจากที่ได้สรุปงบไป 2 Ep แล้ว

วันนี้จะลองมาหาดูงบบริษัทที่น่าสนใจ บริษัทนี้ผมเคยเขียนไปแล้วนิดหน่อย

ว่าจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ใช้ B20  (อ่านได้ที่  PM 2.5 กับ หุ้น)

บริษัทนั้นก็คือ GGC ( ลูก GC หลาน PTT)

Read More