หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

Archive February 8, 2019

หุ้น CHOW : ลองเดาแบบมี step, ลองเจ็บแบบมี style

อยู่ๆ ผมก็มาคิดว่า  “สมัยนี้ข้อมูลมันดูล้น จนเยอะเกินไป”

วันนี้ผมเลยอยากจะลองเขียนขั้นตอนว่าหลังจากที่อ่านข่าวแล้ว เราจะทำอะไรต่อจากนั้นได้บ้าง

ลองเดาๆ แบบมีหลักการ โดยใช้กรณีศึกษาของ หุ้น CHOW

Read More